34 | Aug 20, 2022 01:53:11
Zoeken   Uitgebreid zoeken
Bladeren
Regels & Voorwaarden

INFORMATIE

Garantie & voorwaarden

montagevoorschriften

Servicevoorschrift

 

Garantie

Bij rijwielenveiling.nl worden alleen kwaliteitsproducten aangeboden die met uitgebreide garantie aan u zullen worden geleverd.

Frame : 5 jaar Garantie* op materiaal- en constructiefouten. Voor een aluminium frame geldt 2 jaar garantie op matariaal- en constructiefouten. 

Lakwerk: 1 jaar garantie* op materiaal- en constructiefouten.

 

VOORWAARDEN

* Bovenstaande garantiebepalingen gelden, onder toepassing van Nederlands recht, uitsluitend voor de eerste eigenaar. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de eigenaar deze verklaring, vergezeld van de orginele en juiste gedateerde aankoopbon, te overleggen. Achteraf geschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

Garantie wordt NIET verleend indien er sprake is van oneigelijke of niet normaal gebruik, onvoldoende service of onderhoud, ondeskundige reparatie en/of montage, gebruik van niet -orginele onderdelen, wijziging in uitvoering of constructie en indien de fiets voor verhuur is gebruikt en/of indien de fiets gebruikt is om meer dan één persoon tergelijketijd te vervoeren dan wel te dragen. Slijtage valt Niet onder de garantie.

LET OP: Schade ontstaan als gevolg van het gebruik van vorkuitzetters, valt NIET onder de garantie, zoals alle ander vormen van molest ook buiten de garantie vallen.

De fabrikant beoordeelt of de garantie verleend wordt of niet. Eventuele montage-, demontage- en vrachtkosten komen voor rekening van de eigenaar. Garantie wordt uitsluitend via rijwielenveiling.nl afgehandeld. Defecte onderdelen dienen franco ter beoordeling te worden opgestuurd naar rijwielenveiling.nl. onder vermelding van de klacht en vergezeld van een kopie van het garantiebewijs en de aankoopbon.

 

MONTAGEVOORSCHRIFT

LET OP! DEZE FIETS IS NIET RIJKLAAR!

Pendalen:Het pendaal waarop een R staat aan de rechter zijde monteren (kettingkastzijde); de as met de hand rechtsom in de crank draaien, daarna met pedaal of steeksleutel stevig vast zetten. Het pedaal waar een L op staat, links monteren, de as linksom in de crank draaien, stevig vastzetten met sleutel.

Zadel: De juiste hoogte bepalen, de zadelpenbout met een ringsleutel stevig vastzetten, zorg dat het aluminium vulbusje op de juiste plaats blijft. LET OP DE MERKTEKEN OP DE ZADELPEN: het zadel nooit hoger monteren dan dit teken!

Stuur: Rechtzetten en de juiste hoogte bepalen. Daarna de expanderbout steveg aantrekken. LET OP HET MERKTEKEN OP DE STUURPEN: Het stuur nooit hoger monterendan dit merkteken!

Banden: Op de juiste spanning brengen en houden (zie voorschrift op band), zorg dat de band mooi gelijkmatig in de velg trekt.

Spaken: Controleren op juiste spanning en natrekken bij de eerste servicebeurt.

Remmen: Juist afstellen, voorkom aanlopen en blokkeren.

crankstel: Bij spieloos crankstel de as-bout natrekken: aanhaalmoment staal: 30-40 Nm, aluminium: 20-25 Nm.

Algemeen: Alle bouten, moeren en schroeven nalopen en waar nodig natrekken. Niet roestvrije delen preventief behandelen om roestvorming te voorkomen.

 

SERVICEVOORSCHRIFT

Na enkele weken inrijden een algehele controle uitvoeren. Eventuele onjuiste afstellingen corrigeren. Daarna minimaal ieder half jaar een onderhouds- of servicebeurt.

LET OP: Om aanspraak te kunnen maken op garantie dienen altijd orginele en/of door de fabrikant voorgeschreven onderdelen gebruikt worden.